Homeopatie
Bohdan Vrabec

Případ, Dg.-Status lacunaris

Dívka, 18 let, navštívila lékaře s nepravidelnými, ale častými bolestmi hlavy, které u ní trvali asi 1 rok. Po vyšetření na CT lékař popisuje netypický nález vzhledem k věku pacientky na Status lacunaris ( tzn. Přítomnost četných dutinek v mozkové tkáni jako obraz jejího zániku v důsledku aterosklerózy mozkových tepen.)

Pro ptvrzení, nebo vyvrácení diagnózy byla pacientka odeslána na nekontrastní magnetickou rezonanci, kde se diagnóza potvrdila.

Lékař jí předepsal léky, ale pacientka, která již měla dobré zkušenosti s homeopatickou léčbou u mě, tehdy se jednalo o gynekologický nález na děložním čípku, kde jsme jí úspěšně odléčili homeopaticky lékem SEPIA – byl to její konstituční lék, ketrý jí nález zcela vyléčil, se nejdříve obrátila na mně s prosbou, zda by nešlo i toto zvládnout homeopatickou léčbou, o totéž mně žádali její rodiče.

Souhlasil jsem s tím a dohodli jsme se, že zatím nebude užívat předepsané léky od lékaře, (sama se rozhodla, že je nechce užívat) a přistoupili jsme k léčbě.

Konstituční lék byl u této pacientky jasný už z předešlé homeopatické léčby gynekologických problémů – lék SEPIA a nyní jsem musel najít doplňující léky na léčbu diagnózy Staus lacunaris. V homeopatickém repertoriu se takováto diagnóza nevyskytuje a tak jsem si musel poradit sám. Jelikož z diagnózy a jejím popisu se jedná dutinky v mozkové tkáni v důsledku aterosklerózy mozkových tepen, vyhledal jsem v repertoriu kapitolu Krev-cévy-ateroskleróza, kde byly léky jen ve 2. stupni : Arn, Ars.I , Aur. Aur-I. Bar-C. Cupr. Kali-I. Nat-I. Plb. Plb-I. Sec. Strnt-C. Stront-I. Tab. Vanad. Visc.

V repertoriu v kapitole Mozek též nebyla zmínka o této diagnóze, hledal jsem co nejbližší rubriky k tomuto problému a představil jsem si zánik mozkové tkáně v důsledku dutinek v buňkách a zvolil jsem v kapitole Mozek- Atrofie, kde jsou léky též jen ve 2. stupni : Aur. Bar-C. Phos. Plb.

Protože informací jsem měl málo, přemýšlel jsem a dle úžasného pravidla podobnosti v homeopatii jsem zvolil ještě Kapitolu Choroby- rakovina mozku, neb přeci jenom je to vznik dutinek v buňkách a následná jejich destrukce, což připomíná rakovinu. V rubrice byly tyto léky : 3.st. CONIUM. PHOSPH. A ve 2.. st. Léky Ars. Ars-I. Bar-C. Calc. Carb-An. Croc. Kreos. Lach.Plb. Sil. Thuj. Tub.

V rubrice cévy-ateroskleróza se vyskytla 1x Arnica a ve všech třech rubrikách, které jsem zvolil se objevily léky BARYTA CARBONICA a PLUMBUM MET.

Nyní pro mě nastalo velké rozhodování, které léky zvolit a jaké určit jejich dávkování.Po pečlivém porovnávání zmíněných léků jsem se rozhodl pro léky Arnica, Baryta Carbonica , Plumbum.

A protože na kontrolní magnetickou rezonanci měla jít dívka za 2 měsíce, což s takovou to diagnózou není moc času tak jsem zvolil tyto léky. Jako konstituční lék SEPIA 200 CH – 1x týdně, celkem 8 dávek a pro málo času na léčbu jsem dal brát současně léky : Arnica 30 CH – na cévy, Barytu Carbonicu 200 CH – na obnovu mozkových buněk a Plumbum Metallicum 200 D 1x za 4 dny po dobu 2 měsíců až do kontrolní Magnetické rezonance.

Po 3 měsících od zahájení homeopatické léčby šla dívka na kontrolu k lékaři a pro výsledky z magnetické rezonance. Nález na MR. Byl ve všech směrech negativní a dívka byla prohlášena za vyléčenou.

Před návštěvou lékaře na kontrolu se mně její rodiče ptali a i ona sama, zda má říct lékaři, že neužívala chemické léky a že si zvolila homeopatickou léčbu. Odpověděl jsem jim, že to záleží na jejich rozhodnutí a že jim buď vynadá a nebo že to bude akceptovat. Rozhodly se, že to lékaři řeknou a také to udělali.Poté mi volali, že lékař byl naopak příjemně překvapen a byl rád, že se to vyřešilo léčbou bez vedlejších účinků. Lékař si vyžádal pak na mně kontakt pro případ, že by se ještě někdy v budoucnu setkal s touto diagnózou.

V tomto případě je vidět, že se ve složitých případech při léčbě neobejdeme bez dalších doplňujících homeopatických léků. V tomto případě bych jen s konstitučním lékem nevystačil. V homeopatii se v takových to složitých případech nesmíme bát použít i další léky když to situace a závažnost nemoci vyžaduje. Výhodou homeopatie je právě to, že homeopatické léky nemají žádné vedlejší účinky a tělo si vždy díky pudu sebezáchovy vybere na jaké léky bude reagovat, jak se ukázalo v tomto případě. Homeopatie je velice kreativní a šetrná léčba a nabízí nám spoustu možností a my bychom je měli využívat ku prospěchu svých klientů. Zde je vidět, že v některých případech se nelze striktně držet modelu jeden lék v jednom čase a čekat.To bychom se taky dobrého výsledku a uzdraveného člověka nemuseli dočkat.

Tento případ jsem řešil v roce 2006 a od té doby do letošního roku dívka podstoupila vždy 1x za rok kontrolní vyšetření na MR a vždy s negativním výsledkem a výrokem: Zdráva!

Abychom mohli řešit i takovéto složitější případy je samozřejmě nutné mít každodenní praxi, tím pádem zkušenosti a hlavně odvahu nebát se řešit i takové případy. Pokud homeopat nebude řešit složitější a složitější případy, tak se toho moc nenaučí a bude léčit jen rýmy, kašle, chřipky a nepůjde dále ve svém vývoji a nenasbírá zkušenosti i tu potřebnou odvahu!

Sepsáno v r. 2008