Homeopatie
Bohdan Vrabec

Kniha Homeopatie - Jak ji vnímám já

Kniha Homeopatie - Jak ji vnimam ja

Napsat knihu o homeopatii mě přiměli zejména moji pacienti. Než přistoupím k odebrání anamnézy, vždy pacientům vysvětluji co homeopatie je, jak působí na člověka, čím se liší od klasické školní medicíny a na jakém principu funguje. Dále, jak funguje lidský organismus při homeopatické léčbě a jak organismus reaguje na homeopatické léky.

Napsat knihu o homeopatii se mi zdál jako dobrý nápad, protože během mojí homeopatické praxe se vyskytlo velké množství zajímavých případů. V každé kapitole uvádím případy s určitou tématikou podle druhu onemocnění. Cílem knihy je přiblížit homeopatii a její fungování nejen lidem, kteří o homeopatii vědí jen málo, nebo jen o ní něco zaslechli, ale i lidem, kteří mají s homeopatií zkušenosti jako pacienti.

Další důvod, proč jsem se rozhodl napsat tuto knihu je, že často mluvím se studenty homeopatie, ale i s homeopaty, kteří začínají se svou praxí a kteří ke mně objednali své příbuzné. Při rozhovorech s nimi jsem si všiml, že si při své praxi nejsou jistí, zda vybrali správné rubriky a následně léky a potence léků. Proto také když jejich příbuzní měli závažnější nemoci, že si sami netroufli je léčit a proto je objednali ke mně. Když jsem se jich ptal, proč své příbuzné nechtějí léčit sami, odpověděli, že si nejsou jistí, jestli rubriky v homeopatickém repertoriu které zvolili, jsou správné. Že nevědí jak zvolit tu kterou rubriku a tudíž si pak nejsou jistí i výběrem správných léků.

Proto také v dalších částech knihy jsem se zaměřil na vysvětlení jak převádět řeč pacienta, jeho popisování svých potíží do rubrik v repertoriu. Jakým způsobem přemýšlet, aby bylo možné vybrat správné rubriky v repertoriu, jak uvažovat při volbě potence léků a v jakém pořadí léky určit. Jak rozpoznat, kdy a proč zvýšit nebo snížit potenci léku, nebo už začít dávat další lék. Také jak interpretovat popis reakcí organismu při působení léků při kontrole pacienta. V homeopatických školách se klade důraz na znalost homeopatické materii mediky a obrazy léků, jak volit kapitoly a správné rubriky v repertoriu. To je též třeba, ale nejdůležitější si myslím je, nejdříve naučit studenty homeopatie správně přemýšlet, naučit studenty jak já říkám homeopaticky myslet. Když naučíme především studenty homeopaticky myslet, budou umět lépe pochopit principy homeopatie, budou umět lépe a rychleji určit správné rubriky v repertoriu a zároveň i vybrat správné léky a jejich pořadí při léčbě pacientů. Proto při popisování mých případů v této knize ukazuji, jak jsem přemýšlel já, proč jsem zvolil právě ty které rubriky. Také proč a z jakého důvodu jsem vybral léky, jaké potence léků vzhledem k danému aktuálnímu stavu pacienta jsem vybral.

Když se naučíme homeopaticky správně myslet, lépe pochopíme i obrazy a esence léků. Tím se také lépe orientujeme ve skupinách léků podle matérie, ze které jsou léky vyrobené. Lépe si obrazy léků pamatujeme. Musíme si uvědomit, že homeopatie a obrazy léků se nedají nabiflovat nazpaměť. Homeopatii a jejím principům musíme umět porozumět a zrovna tak musíme umět porozumět obrazům léků, jak působí a také jejich dynamiku.

Dynamika nebo také energie léků musí odpovídat také dynamice a energii choroby. To pomáhá i při volbě správného léku i jeho potence a dávkování v každém konkrétním případu. Tím se také urychlí a zefektivní naše práce a věřte, že je to rychlejší, než když používáme homeopatický program v počítači. Počítačový program totiž neumí sám zvolit správné rubriky v repertoriu a vybrat správné léky k případu. Homeopat vybírá a zadává rubriky do homeopatického programu v počítači. Počítačový program sám nemůže vybrat rubriky a léky, protože počítač pacienta nevidí, nevnímá a nemůže se vcítit do pacientových pocitů. To může pouze člověk – homeopat. Homeopat je ten, kdo vybírá rubriky a léky, ne počítačový program. Stejné je to i v klasické školní medicíně, kde se používají ke zjištění diagnózy přístroje. Magnetická rezonance, CT vyšetření a laboratorní vyšetření. Na základě těchto vyšetření pak zase jen lékař vyhodnotí stav pacienta, určí diagnózu a doporučí léky. Prostě člověka může léčit zase jen člověk. Žádný přístroj neléčí, jen pomáhá při zjišťování příčin onemocnění.

Cílem této knihy je přiblížit homeopatii a její fungování lidem, kteří o homeopatii jen slyšeli, ale i lidem, kteří mají s homeopatií zkušenosti jako pacienti. Obsah knihy je určený i začínajícím homeopatům a homeopatům, kteří provozují svou praxi. Jak již vyplývá z názvu knihy, chci se podělit s ostatními lidmi o tom, jak homeopatii vnímám já a k jakým poznatkům jsem došel sám přes svou homeopatickou praxi. Homeopatii vnímám nejen jako velmi dobrý prostředek ke zlepšení zdravotnímu stavu člověka, ale také jako úžasný nástroj k poznání, jak fungují vesmírné zákony přírody, ze kterých člověk není nijak vyčleněn, ale je součástí tohoto celku. To, že je člověk součástí všech přírodních zákonů jsem vypozoroval při studiu obrazů homeopatických léků. Každý člověk je jiný, svůj a má své charakteristické, individuální vlastnosti. Proto také potřebujeme homeopatické léky vyrobené z různých látek s rozmanitými vlastnostmi, abychom mohli najít co nejpřesnější lék každému jednotlivci, jak podle jeho charakteristických vlastností – konstituce, tak samozřejmě i podle změněnému stavu, který vyvolala nemoc.

Dále chci čtenáře upozornit, že zde budu zmiňovat i klasickou školní medicínu. Účelem je, aby si čtenář mohl představit rozdílnost mezi postupy léčby klasické – alopatické a homeopatické léčby. Mým záměrem není hanit klasickou školní medicínu a její postupy v léčbě, ani žádné jiné druhy léčení a terapií. Každý druh léčby má své opodstatnění v každém konkrétním případě podle druhu poranění nebo nemoci. Pro každého jedince je dobré něco jiného. Když u někoho nezabere určitý druh léčby nebo terapie, pomůže mu jiný druh léčby, protože každý člověk je jiný a tudíž může potřebovat každý člověk jiný druh léčby.

Klasická medicína je nenahraditelná při záchraně života, při vážných poraněních kdy je ohrožený lidský život a je třeba udržet základní životní funkce organismu pomocí přístrojů a chirurgických zákroků. Po záchraně života, když je zdravotní stav člověka stabilizovaný, lze homeopatií pomoci k rychlejšímu uzdravování. Ale i homeopatie má dostatečné množství akutních léků první pomoci. Jako příklad uvádím situaci, kdy můžeme být svědky například autonehody. Můžeme dát zraněnému na odstranění šoku lék ACONITUM 30 NEBO 200 CH. Potom, když odezní šok, můžeme začít podávat lék ARNICA 15 nebo 30 CH na zastavení krvácení. V takových případech je vhodné mít léky rozpuštěné v lahvičce, protože tak se lépe aplikují než léky v kuličkách nebo tabletkách a nemusí se čekat, až se lék v tabletě rozpustí v ústech. Takto je již lék rozpuštěný a ihned se informace dostane přímo na sliznici a do organismu.

Tímto způsobem získáme dostatek času k přivolání lékařské první pomoci. V takových případech je čas velmi důležitý a někdy rozhodující v záchraně lidského života. Zde vidíme, že se klasická medicína a homeopatie mohou vzájemně doplňovat. Znovu připomínám, že každý druh léčby má své opodstatnění, ale i cíl by měl být společný a to záchrana života a zdraví člověka.

Knihu je možné objednat e-mailem na adrese bvrabec@seznam.cz anebo mě kontaktujte telefonicky na čísle +420 776 228 259.

Ukázka z knihy: Případ Bulimie